ความหมายของคำว่า "ม่อต้อ"

ม่อต้อ ภาษาอีสาน หมายถึง

ม่อต้อ [ ม่อ-ต้อ ] : หมายถึง คนที่มีรูปร่างเตี้ยและอ้วน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ม่อต้อ"

เตี้ยม่อต้อคือบักขามข้อเดียว หมายความว่า คนที่มีรูปร่างเตี้ยเหมือนมะขามข้อเดียว

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-23 13:54:47
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด