ความหมายของคำว่า "กระโบม"

กระโบม ภาษาอีสาน หมายถึง

กระโบม [ กระ-โบม ] : หมายถึง ภาชนะชนิดหนึ่งทําด้วยไม้นำมาขุดเป็นรูปวงกลมมีขอบ ด้ามสั้น สำหรับสงข้าวเหนียวที่นึ่งสุกใหม่ ๆ หรือคนข้าวเหนียวนึ่ง ให้ลดความร้อนก่อนนำไปใส่ในกล่องข้าว และยังใช้เป็นภาชนะรองถ้วยชามเป็นสำรับ กระบม หรือ โบม ก็เรียก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กระโบม"

กระบมใช้สำหรับส่ายข้าวเหนียว หมายความว่า กระบมช้สำหรับคนข้าวเหนียวนึ่งเพื่อให้ไอน้ำและความร้อนออกจากข้าวก่อนนำไปใส่กระติบข้าว

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-22 09:56:37
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด