ความหมายของคำว่า "ไซดักปลาไหล"

ไซดักปลาไหล ภาษาอีสาน หมายถึง

ไซดักปลาไหล [ ไซ-ดัก-ปลา-ไหล ] : หมายถึง เครื่องมือดักปลาไหล มีลักษณะคล้ายแจกัน มีไส้ในสำหรับใส่เหยื่อทำจากไม้ไผ่สานมีรูปร่างสวยงาม ใช้สำหรับดักปลาไหลโดยเฉพาะ กู้อีจู้, สุ่มดักปลาไหล, ตุ้มใส่ปลาไหล, อีจู้, ลัน ก็เรียก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ไซดักปลาไหล"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:06:12
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด