ความหมายของคำว่า "หนานผัก"

หนานผัก ภาษาอีสาน หมายถึง

หนานผัก [ หนาน-ผั๋ก ] : หมายถึง แปลงผัก, แปลงปลูกผัก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "หนานผัก"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-23 14:13:27
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด