ความหมายของคำว่า "ใน"

ใน ภาษาอีสาน หมายถึง

ใน [ ใน ] : หมายถึง เม็ด, เมล็ด, เมล็ดพืช, เมล็ดพันธุ์

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ใน"

กินบักเขียบระวังในสิติดคอ หมายความว่า กินน้อยหน่าระวังเมล็ดจะติดคอ

เอาในบักหุ่งไปหว่านริมรั้ว หมายความว่า ให้เอาเมล็ดมะละกอไปหว่านไว้ริมรั้ว

ในบักขาม หมายความว่า เมล็ด

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-24 19:21:57
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด