ความหมายของคำว่า "กาย"

กาย ภาษาอีสาน หมายถึง

กาย [ กาย ] : หมายถึง ตัว, ร่างกายผ่าน, ผ่านหน้าไป

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กาย"

กาย หรือ ร่ายกาย เหมือนกับคำภาษาไทยในปัจจุบัน เช่น

ไกลกายเจ้า ใจอ้ายกะอยู่นำนาง  เป็นคำผญา แปลว่า ตัวไม่ได้อยู่ใกล้ แต่ใจก็อยู่ใกล้

กาย ในความหมายของกริยา

มึงอย่าย่างกายหน้าบ้านกูนะ หมายความว่า มึงอย่ามาเดินผ่านหน้าบ้านกูนะ

ย่างกายสวน หมายความว่า เดินผ่านไร่สวน, เดินทะลุไร่สวน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:32:41
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด