ความหมายของคำว่า "กกแข่ว"

กกแข่ว ภาษาอีสาน หมายถึง

กกแข่ว [ ก๋ก-แข่ว ] : หมายถึง รากฟัน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กกแข่ว"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-25 21:16:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด