ความหมายของคำว่า "กกหูก"

กกหูก ภาษาอีสาน หมายถึง

กกหูก [ ก๋ก-หูก ] : หมายถึง ด้ายหรือไหมที่ตัดไว ้ติดกับฟืม กกหูกสำหรับต่อกับเครือหูก ในเวลาจะทอครั้งต่อไป

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กกหูก"

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-06-02 14:48:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด