ความหมายของคำว่า "กกเหงือก"

กกเหงือก ภาษาอีสาน หมายถึง

กกเหงือก [ ก๋ก-เหงือก ] : หมายถึง ลิ้นไก่

( อังกฤษ : uvula)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กกเหงือก"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-06-02 14:50:55
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด