ความหมายของคำว่า "กง"

กง ภาษาอีสาน หมายถึง

กง [ กง ] : หมายถึง เขตแดน, บริเวณ, สิ่งที่มีลักษณะกลมหรือคล้ายวงกลม

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กง"

ยังไม่มีประโยคตัวอย่าง

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-06-16 16:46:07
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด