ความหมายของคำว่า "ก๊มโก๋ะ"

ก๊มโก๋ะ ภาษาอีสาน หมายถึง

ก๊มโก๋ะ [ ก๊ม-โก๋ะ ] : หมายถึง อาการยืนหรือเดินทำหลังโก่งค่อม และมักจะมีคำสร้อยต่อว่า ก๊มโก๋ะก๊มโก้ย ก๊งโก๋ะ ก็เรียก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก๊มโก๋ะ"

ยายยืนก๊มโก๋ะก๊มโก้ย หมายความว่า ยายยืนทำท่าหลังโก่งค่อม

 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-25 21:16:45
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด