ความหมายของคำว่า "โอ้นโต้น"

โอ้นโต้น ภาษาอีสาน หมายถึง

โอ้นโต้น [ โอ้น-โต้น ] : หมายถึง ลักษณะของสิ่งที่ห้อยลงมา, โตงเตง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โอ้นโต้น"

บักสีดาโอ้นโต้น หมายความว่า ลูกฝรั่งที่โตจนมีน้ำหนักจนกิ่งโน้มลง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-25 21:19:02
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด