ความหมายของคำว่า "ก้นต่ง"

ก้นต่ง ภาษาอีสาน หมายถึง

ก้นต่ง [ ก้น-ต๊ง ] : หมายถึง ก้นใหญ่, บั้นท้ายใหญ่ หรือก้นโป้ เรียก ก้นต่ง.

( อังกฤษ : large buttocks.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก้นต่ง"

ผู้สาวก้นต่ง หมายความว่า ผู้หญิงที่มีบั้นท้าย (ก้น) ใหญ่

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-06-21 07:12:50
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด