ความหมายของคำว่า "โก่โด่"

โก่โด่ ภาษาอีสาน หมายถึง

โก่โด่ [ โก๊-โด๊ ] : หมายถึง ลักษณะของสิ่งของที่ยาวยื่นออกมา

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โก่โด่"

ท่อนไม้ยาวโก่โด่ หมายความว่า ท่อนได้ยาวยื่นออกมา

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-25 21:18:00
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด