ความหมายของคำว่า "โก้กโซก"

โก้กโซก ภาษาอีสาน หมายถึง

โก้กโซก [ โก้ก-โซก ] : หมายถึง เศร้า, หมอง, หน้าตาหม่นหมอง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โก้กโซก"

เฮ็ดหน้าโก้กโซก หมายความว่า หน้าตาหม่นหมอง ดูไม่มีความสุข

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-25 21:18:18
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด