ความหมายของคำว่า "แก่แด่"

แก่แด่ ภาษาอีสาน หมายถึง

แก่แด่ [ แก๊-แด๊ ] : หมายถึง ชี้ตรง, อาการอื่น ๆ ที่มีลักษณะแข็งและตรง โดยมักใช้ขยาย เพื่อบ่งบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็ก เก่เด่ (ใช้สำหรับสิ่งที่มีอาการคล้ายกัน) ก็เรียก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แก่แด่"

กิ่งไม้ชี้แก่แด่ หมายความว่า กิ่งที่ (เล็ก ๆ ) ชี้ตรง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-25 21:17:46
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด