ความหมายของคำว่า "เกษิม"

เกษิม ภาษาอีสาน หมายถึง

เกษิม [ กะ - เสิม ] : หมายถึง เกษมสุข

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เกษิม"

เช่น สุขเกษิมสำราญ แปลว่า มีความสุขเกษมสำราญ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:33:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด