ความหมายของคำว่า "คันจ้อง"

คันจ้อง ภาษาอีสาน หมายถึง

คันจ้อง [ คันจ้อง ] : หมายถึง ชื่อร่มกั้นแดดชนิดหนึ่งทำด้วยผ้า เรียก ฮ่มจ้อง อย่างว่า เชื้อชาติจ้องคันก่องกะยังหุบ บาดห่าชาตาหลุบหลูบลงคือจ้อง บาดห่าชะตาขึ้นขวางคือขอนก้เลยล่อง คาดชิล้มหยุมหญ้าบ่ฟัง (กลอน).

( อังกฤษ : cloth-covered parasol or umbrella.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คันจ้อง"

กางจ้อง แปลว่า กางร่ม

เอาจ้องมานำ ห่าเทือฝนตก แปลว่า เอาร่มติดไปด้วย เผื่อฝนตก

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-08-01 23:21:46
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด