ความหมายของคำว่า "กุ้มกุ้ม"

กุ้มกุ้ม ภาษาอีสาน หมายถึง

กุ้มกุ้ม [ กุ้ม-กุ้ม ] : หมายถึง อาการพุ่งพวยออกของควันไฟที่ไม่ได้มากนัก กุ้นกุ้น, กิ้นกิ้น ก็เรียก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กุ้มกุ้ม"

ไฟไหม้ควันกุ้มกุ้ม

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-11-07 20:35:03
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด