ความหมายของคำว่า "กิ้นกิ้น"

กิ้นกิ้น ภาษาอีสาน หมายถึง

กิ้นกิ้น [ กิ้น-กิ้น ] : หมายถึง อาการพุ่งพวยออกของควันไฟที่ไม่ได้มากนัก กุ้นกุ้น, กุ้มกุ้ม ก็เรียก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กิ้นกิ้น"

ไฟไหม้ควันกิ้นกิ้น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-11-07 20:34:38
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด