ความหมายของคำว่า "กิ่งดิ่ง"

กิ่งดิ่ง ภาษาอีสาน หมายถึง

กิ่งดิ่ง [ กิ่ง-ดิ่ง ] : หมายถึง สูงชัน, ชัน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กิ่งดิ่ง"

ขอบส่างซันกิ่งดิ่ง หมายความว่า ขอบสระชันมาก ๆ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-10-29 10:39:13
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด