ความหมายของคำว่า "ก่นโต่น"

ก่นโต่น ภาษาอีสาน หมายถึง

ก่นโต่น [ ก่น-โต่น ] : หมายถึง ล่อนจ้อน คนที่ไม่นุ่งเสื้อผ้า นุ่งชุดวันเกิด เรียก ก่นโต่น หรือ ก่นต่น

( อังกฤษ : naked , nude.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่นโต่น"

บักน้อยๆ บ่ใส่เสื้อผ้า เฮ็ดโก่นโต่นอยู่ หมายถึง เด็กไม่ใส่เสื้อผ้าบ่อนจ้อน ประมาณนั้น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-06-21 07:14:07
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด