ความหมายของคำว่า "กะบั้ง"

กะบั้ง ภาษาอีสาน หมายถึง

กะบั้ง [ กะ - บั้ง ] : หมายถึง กระบอกไม้ไผ่มีข้อข้างหนึ่งทำไว้สำหรับตักน้ำ หรือใส่สิ่งของต่างๆ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะบั้ง"

เช่น ใส่พริกเรียก บั้งหมากพริก ใส่เกลือเรียก บั้งเกลือ ใส่งาเรียก บั้งงา ใส่แจ่วเรียก บั้งแจ่ว กระบั้ง ก็เรียก

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-11-07 20:29:03
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด