ความหมายของคำว่า "กระพ้อม"

กระพ้อม ภาษาอีสาน หมายถึง

กระพ้อม [ กระ-พ้อม ] : หมายถึง อุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับเก็บข้าวเปลือกที่ฟัดออกมาแล้วมาเก็บไว้เพื่อไว้ขายหรืไว้เพาะปลูกอีกคาว

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กระพ้อม"

กระพ้อม หมายถึง อุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับเก็บข้าวเปลือกที่ฟัดออกมาแล้วมาเก็บไว้เพื่อไว้ขาย หรืไว้เพาะปลูกอีกคาว กระพ้อมถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หายากมากในสมัยนี้ เพราะปัจจุบันเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะนำไปขายให้กับโรงสีเลย กระพ้อมนั้นจะมีขนาดเล็กกว่ายุ้ง ทำจากไม้เนื้ออ่อน หรือ ไม้ไผ่ ในการสานให้เป็นวงสูงมีขนาดพอเหมาะเพื่อไว้เก็บข้าว สมัยก่อนใช้กระพ้อมไว้เก็บข้าวแทนการมียุ้งเพราะยุ้งต้องสร้างและ เปลืองพื้นที่มากจึงใช้กระพ้อมแทน แต่ในปัจจุบันเราไม่ค่อยสามารถพบเห็นกันได้บ่อยหรือบางคนอาจไม่เคยพบเห็นเลย

 

กระพ้อม

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-10-30 13:11:27
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด