ความหมายของคำว่า "ก่อจ่อ"

ก่อจ่อ ภาษาอีสาน หมายถึง

ก่อจ่อ [ ก่อ-จ่อ ] : หมายถึง อาการที่เด็กนั่งห่อตัว

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่อจ่อ"

นั่งก่อจ่อ ถ้าผู้ใหญ่เรียกนั่งโก่โจ่

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-11-07 20:37:38
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด