ความหมายของคำว่า "กอดจอด"

กอดจอด ภาษาอีสาน หมายถึง

กอดจอด [ กอด-จอด ] : หมายถึง ของที่กองรวมกันไว้

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กอดจอด"

กองกอดจอด ของใหญ่เรียก กองกูดจูด

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-11-07 20:28:36
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด