ความหมายของคำว่า "ก่อด่อ"

ก่อด่อ ภาษาอีสาน หมายถึง

ก่อด่อ [ ก่อ-ด่อ ] : หมายถึง อาการที่ของเล็กๆ และสั้นยื่นออกมา

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่อด่อ"

ก่อด่อ ถ้าของใหญ่เรียก โก่โด่

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-11-07 21:37:09
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด