ความหมายของคำว่า "กากซาก"

กากซาก ภาษาอีสาน หมายถึง

กากซาก [ กาก-ซาก ] : หมายถึง อาการที่มีของแหลม หรือมีสิ่งที่หยาบๆอยู่เป็นจำนวนมาก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กากซาก"

เช่น ถ้ามีตอไม้เป็นจำนวนมาก สามารถพูดได้ว่า "ตอกากซาก"

ถ้ามีของหยาบๆอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถพูดได้ว่า "หยากากซาก"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-09-10 22:55:54
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด