ความหมายของคำว่า "กิ่นกิ่น"

กิ่นกิ่น ภาษาอีสาน หมายถึง

กิ่นกิ่น [ กิ่น-กิ่น ] : หมายถึง อาการที่มีควันหรือฝุ่นละออง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กิ่นกิ่น"

เช่น "ควันกิ่นกิ่น" หรือ "ไงกิ่นกิ่น" (ไง หมายถึง ฝุ่นละออง)

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-11-07 20:34:14
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด