ความหมายของคำว่า "โกกโซก"

โกกโซก ภาษาอีสาน หมายถึง

โกกโซก [ โกก-โซก ] : หมายถึง คนที่มีร่างกายเศร้าหมองเรียก หม่นโกกโซก.

( อังกฤษ : dejected.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โกกโซก"

เช่น เจ้าคือจ่อยแต่ เฮ็ดโกกโซกอยู่ หมายถึง คนที่มีร่างกายผอมโซ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 08:48:57
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด