ความหมายของคำว่า "กระโด้น"

กระโด้น ภาษาอีสาน หมายถึง

กระโด้น [ กระ-โด้น ] : หมายถึง ท้ายทอย

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กระโด้น"

ถืกตีกระโด้น หมายความว่า โดนทุบตีบริเวณท้ายทอย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-31 16:34:17
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด