ความหมายของคำว่า "กะโมะ"

กะโมะ ภาษาอีสาน หมายถึง

กะโมะ [ กะ-โมะ ] : หมายถึง พอดี, ประจวบเหมาะ, พบโดยบังเอิญ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะโมะ"

กะโมะพอดี หมายถึงประจวบ โดยบังเอิญ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-11-07 20:31:00
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด