ความหมายของคำว่า "แก ๆ ฮ้อง"

แก ๆ ฮ้อง ภาษาอีสาน หมายถึง

แก ๆ ฮ้อง [ แก-แก-ฮ้อง ] : หมายถึง เสียงนกร้อง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แก ๆ ฮ้อง"

คำว่าแก ๆ ฮ้อง ในภาษาอีสาน แปลว่า เสียงนกร้อง มักพบในคำผญา

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-25 16:04:34
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด