ความหมายของคำว่า "กีบฟ้า"

กีบฟ้า ภาษาอีสาน หมายถึง

กีบฟ้า [ กีบ-ฟ่า ] : หมายถึง เมฆ, ก้อนเมฆ, กลีบเมฆ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กีบฟ้า"

เฮือบินแลนเข้ากีบฟ้าไปแล้ว หมายความว่า เครื่องบินบินหายเข้าไปในกลีบเมฆ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-31 16:33:31
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด