ความหมายของคำว่า "กวนบ้าน"

กวนบ้าน ภาษาอีสาน หมายถึง

กวนบ้าน [ กวน - บ้าน ] : หมายถึง ผู้ใหญ่บ้าน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กวนบ้าน"

(เป็นคำเก่า บางทีพบในหนังสือผญาก้อม จึงไม่ค่อยเห็นใช้แล้วในปัจจุบัน)

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 18:46:51
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด