ความหมายของคำว่า "เจ้า"

เจ้า ภาษาอีสาน หมายถึง

เจ้า [ เจ้า ] : หมายถึง เธอ, คุณ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เจ้า"

เจ้าสิไปไส หมายถึง เธอจะไปไหน

ขันอันนี้เป็นของเจ้า หมายถึง ขันใบนี้เป็นของคุณ

เขามีความหมายกับเจ้า เจ้ามีความหมายต่ออ้าย แปลว่า เขามีความหมายกับเธอ เธอมีความหมายต่อพี่

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-31 12:48:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด