ความหมายของคำว่า "ข้าวของ"

ข้าวของ ภาษาอีสาน หมายถึง

ข้าวของ [ เข่า-ของ ] : หมายถึง ทรัพย์สิน, ของใช้

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ข้าวของ"

อยู่บ้านกะดูแลข้าวของแนเด้อ หมายความว่า ให้ดูแลรักษาข้าวของเครื่องใช้ในบ้านให้ดี

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-31 16:31:54
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด