ความหมายของคำว่า "ไข้จับสั่น"

ไข้จับสั่น ภาษาอีสาน หมายถึง

ไข้จับสั่น [ ไข่-จั๋บ-ซัน ] : หมายถึง ไข้มาลาเรีย

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ไข้จับสั่น"

ป่วยเป็นไข้จับสั่น หมายความว่า ป่วยเป็นไข้มาลาเรีย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-31 16:31:45
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด