ความหมายของคำว่า "งึด"

งึด ภาษาอีสาน หมายถึง

งึด [ งึด ] : หมายถึง แปลก ประหลาด อัศจรรย์

( อังกฤษ : amazed, strange, remarkable.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "งึด"

เห็นเขาทำได้แต่ตัวของเราทำไม่ได้เกิดความอัศจรรย์ใจ เรียก งึด งึดง้อ ก็ว่า อย่างว่า ปะแหวเนื้อเลยลาลดเครื่อง ค้ายบ่าวแย้ยินง้องึดละอา (ฮุ่ง) กูนี้ข้าซึ่มเจ้าติ่วช้าง สูฮู้งึดมือ บ่นั้น (ฮุ่ง).

เป็นตางึดอีหลี แปลว่า น่ามหัศจรรย์ใจมากๆ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-06-12 18:11:32
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด