ความหมายของคำว่า "ผักปูลิง"

ผักปูลิง ภาษาอีสาน หมายถึง

ผักปูลิง [ ผั๋ก-ปู-ลิง ] : หมายถึง ชะพลู, ใบชะพลู เป็นพืชในวงศ์ Piperaceae มักสับสนกับพลู แต่ใบรสไม่จัดเท่าพลูและมีขนาดเล็กกว่า ชะพลูเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบพื้นที่ลุ่ม มีความชื่น ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำ โดยการเลือกกิ่งที่มีใบอ่อนและใบแก่ เด็ดใบแก่ออกและนำไปปักชำได้ ผักแค, ผักอีเลิด, ผักนางเลิด ก็เรียก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ผักปูลิง"

อ่อมหอยใส่ผักปูลิง หมายความว่า เมนูอ่อมหอยจะมีใบชะพลูเป็นส่วนประกอบ

 

ผักอีเลิด ใบชะพลู

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-09-02 19:57:49
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด