ความหมายของคำว่า "มัก"

มัก ภาษาอีสาน หมายถึง

มัก [ มัก ] : หมายถึง รัก,ชอบ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "มัก"

ข่อยมักเจ้า หมายถึง ฉันรักเธอ 

คำเดียวกับคำว่า "ฮัก"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-09-03 00:04:35
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด