ความหมายของคำว่า "เมือบ้าน"

เมือบ้าน ภาษาอีสาน หมายถึง

เมือบ้าน [ เมือ-บ้าน ] : หมายถึง กลับบ้าน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เมือบ้าน"

กลับบ้าน ภาษาอีสาน พูดได้หลายคำ เช่น เมือบ้าน , เมือเฮือน , กลับเฮือน , กลับบ้าน เป็นต้น

เจ้าสิเมือเฮือนตอนใด๋  แปลว่า คุณจะกลับบ้านตอนไหน 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-01-27 10:45:35
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด