ความหมายของคำว่า "ขันสู้"

ขันสู้ ภาษาอีสาน หมายถึง

ขันสู้ [ ขัน-สู่ ] : หมายถึง อาสา, ขันอาสา

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขันสู้"

ข่อยสิขันสู้เฮ็ดงานนี้ให้ หมายความ ผมจะขออาสาคนทำงานนี้เอง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-09-08 16:42:30
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด