ความหมายของคำว่า "คือจั่ง"

คือจั่ง ภาษาอีสาน หมายถึง

คือจั่ง [ คือ-จัง ] : หมายถึง เหมือนดัง,เหมือนเช่น,ดั่งเช่น

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คือจั่ง"

คือจังว่านั้นหละ เฮามันคนทุกข์คนยาก แปลว่า เหมือนดังว่านั่นแหละ เรามันคนฐานะยากจน เป็นต้น

แม้ดินสลายยังมั่นคงคือจั่งตอนเริ่ม แปลว่า แม้ดินสลายก็ยังมั่นคงเหมือนดังตอนแรกเริ่ม

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-09-10 23:31:59
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด