ความหมายของคำว่า "กลางเว็น"

กลางเว็น ภาษาอีสาน หมายถึง

กลางเว็น [ กลาง - เวน ] : หมายถึง กลางวัน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กลางเว็น"

คำว่า "เว็น" ในภาษาอีสาน หมายถึง "วัน" ในภาษากลาง เฉพาะในความหมายว่า "ในเวลากลางวัน" เท่านั้น เช่น "มาแต่เว็นแท้" หมายถึง "มาแต่วันเชียวนะ" หรือ "กางเว็นไปไสมา" หมายถึง "ตอนกลางวันไปไหนมา"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 18:44:54
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด