ความหมายของคำว่า "กวด"

กวด ภาษาอีสาน หมายถึง

กวด [ กวด , กวด - กา ] : หมายถึง ตรวจ,ตรวจตรา

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กวด"

ตัวอย่างเช่น ไปกวดเบิ่งเด้อ แปลว่า ไปตรวจดูนะ (เป็นคำเก่า)

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 13:46:47
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด