ความหมายของคำว่า "กวด,กวดกา"

กวด,กวดกา ภาษาอีสาน หมายถึง

กวด,กวดกา [ กวด , กวด - กา ] : หมายถึง ตรวจ,ตรวจตรา

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กวด,กวดกา"

ตัวอย่างเช่น ไปกวดเบิ่งเด้อ แปลว่า ไปตรวจดูนะ (เป็นคำเก่า)

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 18:46:27
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด