ความหมายของคำว่า "กัสสโป"

กัสสโป ภาษาอีสาน หมายถึง

กัสสโป [ กัด - สะ - โป ] : หมายถึง เต่า

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กัสสโป"

มักใช้ในคำผญาอีสาน 

“โอ๋ละหนอ แล้วสาธุๆ พระพุทธรัตนัง ธัมรัตนัง สังฆรัตนัง กกุสันโธ โกนาคมโน กัสสโป โคตโม พระศรีอริยเมตตรัยโย ล้วนแต่หน่อพุทโธให้มาปกให้บัง ให้มากั้งให้มาเลื่องยามลำไว้” 
นี่คือกลอนลำไหว้ครูแบบฉบับ จะเห็นว่ามีการกล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้แก่
พระกกุสันโธ หรือ นะ
พระโกนาคมโน หรือ โม
พระกัสสโป หรือ พุท
พระโคตโม หรือ ธา
พระศรีอริยเมตตรัยโย หรือ ยะ
รวมเป็น "นะโมพุทธายะ" ฉะนั้นในการกล่าวคาถานี้เพียงครั้งเดียว จึงถือว่าได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์ตามความเชื่อของชาวอีสาน

 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:36:14
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด