ความหมายของคำว่า "กังสะดาล"

กังสะดาล ภาษาอีสาน หมายถึง

กังสะดาล [ กัง - สะ - ดาน ] : หมายถึง ระฆังวงเดือน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กังสะดาล"

ใช้เรียกระฆัง วงเดือน ปัจจุบันไม่ค่อยใช้กันแล้ว เพราะเป็นคำเก่า

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:36:31
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด