ความหมายของคำว่า "กกบักขาม"

กกบักขาม ภาษาอีสาน หมายถึง

กกบักขาม [ กก-บัก-ขาม ] : หมายถึง ต้นมะขาม

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กกบักขาม"

กกบักขาม = ต้นมะขาม

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-09-01 11:15:45
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด