ความหมายของคำว่า "กดทรง"

กดทรง ภาษาอีสาน หมายถึง

กดทรง [ กด - ซง ] : หมายถึง วางมาด, ขี้เต๊ะ ,เก๊กหล่อ ทำท่าปั้นปึ่งขึงขังแสดงตนว่ามั่งมีศรีสุข อย่างว่า เพิ่นกะกดทรงโก้คือโตใหญ่ ตั้งทีแท้เข้าชิจี่เกลือจ้ำฮองท้องแม่นบ่มี (บ.).

( อังกฤษ : to show off, put on airs.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กดทรง"

พูบ่าวมาแต่ทางได๋น้อยืนกดทรงอยู่นั่นน่ะถามกะบ่ปาก

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-06-22 19:18:46
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด